Szkolenia na platformie Fizja dostępne są dla wszystkich fizjoterapeutów posiadających numer PWZFZ i pracujących w zawodzie.
Aby dołączyć do programu należy ukończyć krótki proces rejestracji. ZAREJESTRUJ SIĘ

Wiedza, którą zdobędziesz w trakcie szkolenia:

Nauczysz się wymieniać i opisywać typowe cechy różnicujące dla każdej z omawianych struktur, w tym m. in.: typowy charakter i topografię bólu oraz czynniki wypływające na nasilenie i zredukowanie objawów. Poznasz także zasady i dowiesz się, jak układać programy profilaktyczne, w tym instruktaże do samodzielnej pracy pacjenta, podtrzymujące efekty leczenia i przeciwdziałające nawrotom dolegliwości bólowych w schorzeniach mięśniowo-szkieletowych.

Nabędziesz umiejętności badania przesiewowego (screeningu) opartego na modelu odrzucania mało prawdopodobnych hipotez prowadzących do wskazania odpowiedzialnych za problem bólowy struktur w środkowym regionie kręgosłupa szyjnego.

Nauczysz się identyfikować i wskazywać czynniki zagrożenia dla leczenia manualnego tzw. "red flags" oraz dowiesz się, w jakich przypadkach zachować szczególną ostrożność i skierować pacjenta do dalszej diagnostyki. Ponadto dowiesz się, jak dobrać techniki badania manualnego i nauczysz się je wykonywać dla oceny szczegółowej: stawów kręgosłupa szyjnego, struktur nerwowych oraz mięśni.

Podczas tego szkolenia nabędziesz wiedzę w zakresie dobierania technik leczenia manualnego i dowiesz się, jak je wykonywać dla dolegliwości bólowych kręgosłupa na tle zmienionych chorobowo: stawów, struktur nerwowych lub mięśni.

Nauczysz się interpretować oraz przeprowadzać wnioskowanie kliniczne z przeprowadzonego badania w formie budowania hipotez przyczynowo skutkowych, wyjaśniających przyczynę zaburzenia stanu funkcjonowania. Dowiesz się, jak planować oraz realizować działania związane z odtwarzaniem ograniczonych aktywności dnia codziennego w celu poprawy stanu funkcjonowania, w tym doboru odpowiednich ćwiczeń i obciążeń w treningu medycznym.

Stan epidemiczny wywołany działaniem wirusa SARS-CoV-2, zarówno skutkujący przebyciem choroby COVID-19 jak i w wyniku izolacji społecznej wymusił zmianę dotychczasowego trybu życia, ograniczył aktywność fizyczną społeczeństwa przy jednoczesnym przeniesieniu pracy w tryb zdalny – domowy, często do bardzo nie ergonomicznych i nie przystosowanych do ciągłej pracy warunków. Skutkuje to obniżeniem wydolności ogólnej i nasileniem procesów zwyrodnieniowych i w konsekwencji odczuwanych dolegliwości bólowych narządu ruchu. Celem szkolenia jest przygotowanie także do pracy z tą grupą osób.

CHCESZ BEZPŁATNIE DOŁĄCZYĆ DO TEGO SZKOLENIA?

Zarejestruj się w programie FIZJO-LEARNING

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI