Szkolenia na platformie Fizja dostępne są dla wszystkich fizjoterapeutów posiadających numer PWZFZ i pracujących w zawodzie.
Aby dołączyć do programu należy ukończyć krótki proces rejestracji. ZAREJESTRUJ SIĘ

Wiedza, którą zdobędziesz w trakcie szkolenia:

W trakcie szkolenia dowiesz się, jaki wypływ ma wczesne wykrywanie zapalnych chorób reumatycznych na efektywność leczenia oraz poznasz zasady doboru odpowiednich metod i narzędzi w diagnostyce różnicowej reumatycznych chorób zapalnych.

Opanujesz wiedzę na temat informacji charakterystycznych w wywiadzie choroby zapalnej i nauczysz się identyfikować objawy stanowiące przeciwskazanie do podjęcia fizjoterapii w zapalnych chorobach reumatycznych.

Dowiesz się, jak właściwie przeprowadzić wywiad z uwzględnieniem pytań pozwalających zidentyfikować zapalny charakter choroby. Przedstawione zostaną odpowiednie metody i narzędzia, więc dowiesz się, jak dobrać i przeprowadzić testy pomocne w diagnostyce różnicowej chorób zapalnych.

Nauczysz się interpretować wyniki badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, które świadczą o zapalnym charakterze choroby.

Stan pandemii poskutkował zarówno problemami zdrowotnymi bezpośrednio związanymi z COVID-19, jak i pośrednio, w wyniku konieczności izolacji społecznej, daleko idącymi problemami zdrowotnymi związanymi ze zmianami w dotychczasowym trybie życia. Izolacja i konieczność przeniesienia wielu obowiązków szkolnych czy zawodowych do domów spowodowała znaczne ograniczenie aktywności fizycznej społeczeństw. Jednocześnie, w wyniku niedostosowanych warunków do ww. obowiązków w środowisku domowym, część społeczeństwa zaczęła zmagać się z problemami wynikającymi z dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego.

Dlatego też obniżenie ogólnej wydolności oraz nasilenie procesów zwyrodnieniowych, skutkujących bólem oraz problemami z codziennym funkcjonowaniem, staje się jednym z głównych wyzwań fizjoterapii XXI wieku.

CHCESZ BEZPŁATNIE DOŁĄCZYĆ DO TEGO SZKOLENIA?

Zarejestruj się w programie FIZJO-LEARNING

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI